หน้าแรก

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง อนุบาลปีที่ 3

1.เรียนฟรี
2.ฟรีรถรับส่ง
3.สมุดหนังสือฟรี
4.ชุดกิจกรรม แจก 1 ชุด
5.อาหารกลางวัน/นม ฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.ชุดกีฬาสี 170-200 แล้วแต่ไซด์
2.ค่าประกันชีวิต 170 ต่อปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

1.เรียนฟรี
2.ฟรีรถรับส่ง
3.สมุดหนังสือฟรี
4.ชุดกิจกรรม แจก 1 ชุด
5.สระว่ายน้ำฟรี
6.อาหารกลางวัน/นม ฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.ชุดกีฬาสี 170-200 แล้วแต่ไซด์
2.ค่าประกันชีวิต 170 ต่อปี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

1.เรียนฟรี
2.ฟรีรถรับส่ง
3.สมุดหนังสือฟรี
4.ชุดนักเรียนแจก 1 ชุด
5.สระว่ายน้ำฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.ชุดกีฬาสี 170-200 แล้วแต่ไซด์
2.ค่าประกันชีวิต 170 ต่อปี

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี