หน้าแรก

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

จัดการศึกษาภาคบังคับ

ช่วงชั้นที่เปิดทำการเรียนการสอน

  • ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

เรียนฟรี  รถรับส่งฟรี   ค่าเครื่องนักเรียนฟรี  อุปกรณ์การเรียนฟรี

ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่อาชีพ

  • สถานศึกษา จัดทำหลักสูตรเสริมทักษะด้านกีฬา เพื่อเป็นก้าวแรกของการเล่นกีฬาให้เป็นอาชีพในอนาคต โดยการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด จัดตั้งเป็นอะคาเดมี่ ดังนี้
  • แคมป์ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
  • แคมป์ รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
  • แคมป์ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
  • ร่วมกับตายายอาเดมี่  (โค้ชท็อป)