กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยารว่มกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แบ่งกิจกรรมออกดังนี้

  1. กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล
  2. กิจกรรมไซน์โชว์
  3. กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  4. กิจกรรมนิทรรศการโครงงานสิ่งประดิษฐ์
  5. กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล
  6. กิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต
  7. กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ประเภทร่อนนาน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ 50,000 และแบ่งรางวัลตามกิจกรรม โดยมีโรงเรียนในเขตบริการเข้าร่วมการแข่งขันในงานนนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมที่นี่