ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เปิดสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี)

สมัครเข้าเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี) 

สมัครเข้าเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ  
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี)

สมัครเข้าเรียน

ระบบผลการเรียนออนไลน์

งานวิชาการโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา ได้นำสารสนเทศด้านผลการเรียนขึ้นระบบออนไลน์ นักเรียนหรือผุ้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ง่าย ได้ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้เรียน

ตรวจผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กิจกรรม โครงการ ข่าวสารการรับสมัครครู ของโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีจริยธรรมคุณธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแสวงหาความรู้ได้เท่าทันโลก มีทักษะในการทำงาน อยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ

นางนุชนาถ  จารุวงศ์เสถียร

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ


นางนนทญา  พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา

รองผู้อำนวยการงานวิชาการ


นางลาวัลย์  สังวรณ์

รองผู้อำนวยการงานนโยบายและแผน


สโมสรฟุตบอล RASISALAI UNITED

ราษีไศลยูไนเต็ด เปิดคัดนักเตะเล่นถ้วยเอฟเอคัพและลีกT5
FA CUP/THAILAND AMETURE LEAGH 2019 สนามโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา(ตรงข้ามบิ้กซีสาขาราษีไศล)และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สนามซ้อม สระว่ายน้ำ รถบัสประจำสโมสร สนามแข่งกำลังจะสร้าง พร้อมแล้วครับ กับการเปิดคัดนักฟุตบอลระดับT5 ไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ เวลา08.30 ลงทะเบียน 09.00 เริ่มคัดเป็นต้นไป ผู้ผ่านการคัดเลือก ข้าว3เวลา ที่พักฟรี ได้สิทธิ์เรียน ปวช ปวส ฟรีหรือระดับอนุปริญญา จบ ม.6 สามารถต่อได้เลย

ยินดีต้อนรับนักเตะทุกๆคน

สมัครเข้าคัดตัว

มุ่งเน้นจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

การศึกษาจะไม่มุ่งเน้นการมอบความรู้(KNOWLEDGE)ให้แก่เด็ก แต่มุ่งเน้นการมอบทักษะ(SKILL)ให้แก่เด็กแทน  เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ข้อ คือ
             1.ทักษะการเรียนรู้(LEARNING SKILL) หมายความว่าเด็กใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และเวลา
             2.ทักษะการใช้ชีวิต(LIFE SKILL) หมายความว่าเด็กรู้จักใช้ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
             3.ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT SKILL) หมายความว่าเด็กรู้จักเสพและใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน
             โรงเรียนเกศเกล้าวิทยาได้นำเทคโนโลยีด้านระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ผ่าน Application บนมือถือ Moodle mobile 

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

ผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 

A COOL PROJECT

Check it out

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT