ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเกศเกล้าวิทยาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อชี้แจง ระเบียบต่างๆของสถานศึกษา และเป็นการประชุมผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียนให้ดีที่สุด โดยมี ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมที่นี่